جمعه, 10 تیر 1401

 

                                                              ***دانشجويان محترم ***

 

    نظر به اينكه درتابستان طبق مقررات حذف واضافه نداريم، فعلا در خصوص درخواست دانشجويان

       اقدامي نمي توان نمود. لطفا جهت هرگونه تقاضاي حذف واضافه ازطريق پورتال اقدام نمائيد ضمن 

       اينكه توصيه مي شود از روز شنبه مورخ 97/4/23 لغايت 97/4/28 همه روزه سايت دانشگاه را

       بررسي تا در صورتي كه تصميم جديدي توسط شوراي محترم آموزشي اتخاذ گرديد و پورتال جهت

       حذف واضافه بازگرديد مطلع شويد وبه موقع اقدام فرمائيد.

 

                                                                        اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي

                                                                                          97/4/19

 

حاضرين در سايت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم