سه شنبه, 03 خرداد 1401

اطلاعيه بسيارمهم

دانشجويان محترم به سايت دانشگاه مراجعه و وضعيت


تحصيلي خود رامشاهده نمايند و چنانچه به علت مشروطي و


يا عدم تحويل مدرك تحصيلي اخراج شده اند ، سريعا جهت


روشن نمودن وضعيت اخراجي خود به اداره پذيرش و ثبت نام


دانشگاه ( سازمان مركزي ) مراجعه نمايند .


بديهي است دانشجويان اخراجي تحت هيچ شرايطي حق


شركت در امتحانات پايان ترم را نخواهند داشت .

 

 

اداره كل آموزش دانشگاه آزاد اسلامي

واحد مشهد


حاضرين در سايت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم