سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400

قابل توجه كليه دانشجويان

 

به منظور رفاه حال دانشجويان متقاضي انتخاب واحد يا حذف واضافه، با تمديد زمان

انتخاب واحد و حذف واضافه حداكثر تاساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 96/12/10

موافقت گرديد. دانشجوياني كه موفق به انتخاب واحد يا حذف واضافه نشده اند ميتوانند

ازطريق پورتال خود اقدام نمايند.

                                                                      

                                                                        اداره كل امورآموزشي و تحصيلات تكميلي

                                                                   1396/12/09                                                              

حاضرين در سايت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم