سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400

****بسمه تعالي****

 

قابل توجه كليه دانشجوياني كه تاكنون موفق به انتخاب واحد نشده اند

بدينوسيله به اطلاع مي رساند انتخاب واحد به مدت 24 ساعت

تمديد گرديد.لذا دانشجوياني كه انتخاب واحد ننموده اند لازم است

در فرصت تمديدي حداكثر تا ساعت 24 روز يكشنبه مورخ

96/11/15 نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند.

                                          

                                  اداره كل آموزش دانشگاه

حاضرين در سايت

ما 37 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم