سه شنبه, 25 خرداد 1400

♦♦♦ قابل توجه كليه دانشجويان ♦♦♦

 

بدينوسيله به اطلاع مي رساند براي آخرين بار روزهاي سه شنبه 96/7/18 وچهارشنبه 96/7/19

براي دانشجوياني كه درموعد مقرر موفق به حذف واضافه نشده اند .جهت حذف واضافه تمديد گرديد

لذا اين دسته از دانشجويان مي توانند ازطريق مراجعه به پورتال دانشجويي نسبت به حذف واضافه

خود اقدام نمايند.

 

اداره كل امورآموزشي دانشگاه      

96/7/17              

 

 

حاضرين در سايت

ما 38 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم