یکشنبه, 19 مرداد 1399

ضمن تبريك سال  تحصيلي جديد

 

انتخاب واحد كليه پذيرفته شدگان سال 1395 از تاريخ

 

95-07-05 لغايت 09-07-95 اعلام مي گردد.

 

 

                                                                   اداره كل امور آموزش و تحصيلات تكميلي

*قابل توجه كليه پذيرفته شدگان ورودي سال 95*

 

بدين وسيله به اطلاع مي رساند ثبت نام پذيرفته شدگان جديد سال 95 تا

 

پايان هفته جاري مورخه 08/07/95 ادامه دارد.

 

                                                    اداره كل امور آموزش و تحصيلات تكميلي

بسمه تعالي

با عنايت به درخواست مكرر اساتيد محترم و دانشكده ها ، مهلت ثبت نمرات  نيسمال اول 94 حداكثر تا

ساعت 24 مورخ 94/12/25 تمديد مي گردد. لذا از اساتيد محترم تقاضا مي شود در اسرع وقت نسبت به

ثبت وقطعي نمودن نمرات دروس اقدام نمايند.

                                                                                       اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي

زیر مجموعه ها

حاضرين در سايت

ما 113 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم