سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400
 عنوان  تاريخ صدور  فايل
 فرم درخواست شركت درجلسه پيش دفاع دانشجويان دكتري دانشگاه آزاد  مشهد  - PDF
 متمم بخشنامه برگزاري جلسات پيش دفاع متمركز دكتري تخصصي  1399/11/14 PDF
 شرايط دفاع وفارغ التحصيلي براي دانشجويان دكتري كه پيش از تاريخ 99/10/15 دفاع ميكنند و ورودي 96 به بعد هستند  - PDF
 شرايط دفاع وفارغ التحصيلي براي دانشجويان دكتري كه پيش از تاريخ 99/10/15 دفاع ميكنند و ورودي قبل از 96  - PDF
 چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي دكتري تخصصي با درنطر گرفتن امتيازهاي تضويقي براي دستاوردهاي پژوهشي  1392/10/22 PDF
فرايند مربوط به پيش دفاع - PDF
مراحل دفاع براي دانشجوياني كه طبق بند 2 بخشنامه  متمم 30/58072 شرايط دفاع را دارند - PDF
 فرم معافيت از پرداخت شهريه تمديد رساله دكتري پس از پيش دفاع متمركز  - PDF
دستورالعمل برگزاري جلسات پيش دفاع دانشجويان دكتري تخصصي - PDF
 فرم معافيت از پرداخت شهريه تمديد رساله دكتري مخصوص دانشجوياني كه 5 ترم از ثبت نمره امتحان جامع شان گذشته  - PDF
 عنوان  تاريخ صدور  فايل
 آيين نامه نحوه نگارش و تدوين پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله دكتري  - PDF
 فرم پيشنهاد تحقيق پايان نامه كارشناسي ارشد ورساله دكتري  - PDF
 فرم اطلاعات پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري (فرم ب )  - PDF
 تعهد نامه اصلت رساله يا پايان نامه  - PDF
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

لطفا ملاحظه نماييد.

لطفا مشاهده نمائيد.

زیر مجموعه ها

حاضرين در سايت

ما 35 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم