پنج شنبه, 25 مهر 1398

***قابل توجه كليه دانشجويان***

 

باتوجه به درخواست دانشجويان محترم و موافقت شوراي آموزشي مورخ 96/12/13 براي آخرين بار

فقط آن دسته از دانشجوياني كه تاكنون  موفق به انتخاب واحد يا حذف واضافه  نشده اند ميتوانند از تاريخ

96/12/14 ساعت 8 صبح لغايت 96/12/15 ساعت 24 به سايت دانشگاه مراجعه ونسبت به انتخاب واحد و

حذف واضافه اقدام نمايند.درغيراينصورت مطابق مقررات آموزشي بايد از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.

 

ادره كل امورآموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

1396/12/13

زیر مجموعه ها

حاضرين در سايت

ما 278 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم