سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400
مهمترين فعاليتهاى دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی دانشگاه در معاونت آموزشی و تحصيلات تكميلي صورت می پذيرد .
اين معاونت شامل ادارات زير مى باشد :
· اداره كل امور آموزشى و تحصيلات تكميلي شامل :
.اداره تحصيلات تكميلي
اداره پذيرش وثبت نام
.اداره برنامه ريزي وامتحانات
 
· معاون آموزشى و تحصيلات تكميلي  : آقاى دكتر مهدي يعقوبي
· مدير كل امور آموزشى و تحصيلات تكميلي : آقاى دكتر داوود بهره پور
 
روساى اداره كل اموز آموزشي و تحصيلات تكميلي به شرح زير مى باشند :
· مدير برنامه ريزي آموزشي  : آقاى علي ابهري.
· رئيس اداره برنامه ريزي و امتحانات : آقاى سيدراشد اسدي واناني  .
· رئيس اداره پذيرش و ثبت نام : آقاى علي شعاع.
 

حاضرين در سايت

ما 45 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم