جمعه, 10 تیر 1401

 

 شرح وظايف اداره ثبت نام

 

1.پذیرش پذیرفته شدگان جدیدالورود در کلیه مقاطع تحصیلی و رشته های دایر(با آزمون و بدون آزمون) .

 

 1.   گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان متقاضی استفاده ازمرخصی تحصیلی
 2. گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که بدلیل مقررات آموزشی از ادامه تحصیل محروم گردیده اند و تقاضای فرصت ارفاقی جهت ادامه تحصیل رادارند
 3. گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که تقاضای حذف ترم دارند
 4. گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که تقاضای تغییر رشته را دارند
 5. گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که عدم مراجعه دارند
 6. صدور حکم جلوگیری ازتحصیل برای دانشجویانی که برابر مقررات مجاز به تحصیل نمی باشند و ابلاغ به دانشکده ها
 7.   گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویانی که تداخل تحصیل همزمان میان مقطع پایه و مقطع پذیرفته شده بالاتر دارند
 8. امور انصراف و ترک تحصیل
 9. پذیرش دانشجویان انتقالی- میهمانی و معرفی از دیگر واحدهای دانشگاهی
 10. کنترل و بررسی مجوزهای دانشجویان میهمان به واحد دیگر
 11. تایید فرمهای انصراف ازتحصیل که توسط دانشکده ها تکمیل شده است
 12. مکاتبه و اخذ مجوز تحصیل برای دانشجویان اتباع خارجی با اموربین الملل دانشگاه و استانداری های مربوطه
 13. تائید و صدور فرم های مربوط به ادامه تحصیل دانشجویان اتباع خارجی
 14. مکاتبات اداری با مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه و ارتباط از طریق سایت
 15. بررسی وضعیت و آمار مربوط به افت ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقاطع مختلف و اعلام ظرفیت پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت به مرکز سنجش و پذیرش آزمون دانشگاه
 16. دریافت و تفکیک لیست نتایج ارسالی از مرکز سنجش و پذیرش آزمون دانشگاه و انجام مکاتبات لازم با دانشکده های تابعه جهت امور مربوط به آن
 17. استعلام صحت نام و مدرک تحصیلی دانشجویانی که اسامی دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل گردیده اند در لیست دانشگاههای معتبرنمی باشد از معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 18. مکاتبه در خصوص داشتن و یا نداشتن سابقه انضباطی دانشجویانی که حراست ، گزینش و یا معاونت محترم دانشجویی- فرهنگی واحد خواستار آن گردیده است .
 19. گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان که به هردلیل سازمان مرکزی خواستارآن گردیده است
 20. کنترل وتائیدفرم شماره 5 مربوط به دانشجویان اخراجی
 21. ابلاغ مصوبه های کمیسیون مواردخاص دانشگاه درخصوص دانشجویان این واحدبه دانشکده های تابع
 22. بررسی وتایید فرمهای درخواست ماده 55 و47 آیین نامه آموزشی دوره کاردانی وکارشناسی و ماده 24 مقطع کارشناسی ارشد

 تائید و صدور فرمهای شماره 12و13 (مربوط به دانشجویانی که مجددا در آزمون پذیرفته شده اند) .

حاضرين در سايت

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم