سه شنبه, 03 خرداد 1401

شرح وظایف اداره تحصیلات تکمیلی

1-  برنامه‌ريزي و گسترش دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه طبق سياستهاي دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت علوم  وتحقيقات و فناوري و سازمانهاي تابعه

2-     نظارت بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي دوره های تحصیلات تکمیلی

3-     جمع‌آوري و تنظيم و ارسال ظرفيت پذيرش دانشجو براي آزمون کارشناسي ارشد و دکتری تخصصی 

4-     تصويب مقرراتي در مورد نظم بخشيدن به مراحل انجام دفاع از پايان‌نامه‌هاي دانشجويان و تصويب نهايي عناوين پايان‌نامه‌هاي دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتری تخصصی  

5-     بررسي درخواست تغيير عنوان، تغییر استاد راهنما ، استاد مشاور ، جابجايي، هزينه و غیره مربوط به پايان نامه دانشجويان تحصیلات تکمیلی

6-      تهيه و تنظيم آمار دانشجويان کارشناسي ارشد / دکتری تخصصی و ارسال به بخشهای مختلف  دانشگاه

7-     پيگيري اخذ مجوز جهت اساتيد مدعوي كه در زمينه راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد با واحد مشهد همكاري دارند.

8-     ثبت پروپوزال هايي كه در كميته تحصيلات تكميلي دانشکده مصوب شده است.

9-     اخذ كد پايان نامه جهت دانشجوياني كه پروپوزال آنها در كميته تحصيلات تكميلي دانشکده مصوب شده است.

10-مكاتبه با سازمان مركزي جهت افزايش ظرفيت راهنمايي و مشاوره اساتيد و پيگيري امور جاري

11-تنظيم حق التدريس اساتيد راهنما و مشاور و داورجهت ارائه به امور مالي دانشگاه

12-چك نمودن CD  پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشد ، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی كه در مرحله فارغ التحصيلي مي باشند

13-بروز رساني سايت تحصيلات تكميلي و پاسخ به نظرات دانشجويان در سايت

حاضرين در سايت

ما 12 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم