سه شنبه, 03 خرداد 1401

 

مدير كل امور آموزشى و تحصيلات تكميلى: آقاى دكتر سید محسن نبوی کلات

دكترى کشاورزی
عضوهيئت علمي گروه كشاورزی

 شرح وظايف مدير كل امور آموزشى و تحصيلات تكميلى

1- نظارت بر عملكرد ادارات چهارگانه : اداره پذيرش و ثبت نام ، اداره برنامه ريزي و امتحانات ، اداره تحصيلات تكميلي ، اداره دبيرخانه و بايگاني آموزش

2- برنامه ريزي جهت ارتقاء و تسهيل فعاليتهاي جاري ادارات ياد شده فوق

3- برنامه ريزي جهت ارتباط موثر امور آموزشي و تحصيلات تكميلي با دانشكده ها در زمينه فعاليت هاي ستادي آموزش در كليه مقاطع تحصيلي

4- نايب رئيس و دبير شوراي آموزشي دانشگاه

5- نايب رئيس و دبير شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه

6- نايب رئيس كميته منتخب  شوراي آموزشي دانشگاه

7- اجراي فعاليتهاي ارجاع شده از سوي رئيس و معاون آموزشي دانشگاه

8- ارائه پيشنهاد به مديران مافوق در خصوص بهبود وضعيت آموزشي و تحصيلات تكميلي وخدمات آموزشي دانشگاه

9- رسيدگي به مشكلات و درخواستهاي موردي وغير متداول دانشجويان در خصوص مسائل آموزشي و تحصيلات تكميلي

حاضرين در سايت

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم