چهارشنبه, 01 فروردين 1397

♦♦♦ قابل توجه كليه دانشجويان ♦♦♦

 

بدينوسيله به اطلاع مي رساند براي آخرين بار روزهاي سه شنبه 96/7/18 وچهارشنبه 96/7/19

براي دانشجوياني كه درموعد مقرر موفق به حذف واضافه نشده اند .جهت حذف واضافه تمديد گرديد

لذا اين دسته از دانشجويان مي توانند ازطريق مراجعه به پورتال دانشجويي نسبت به حذف واضافه

خود اقدام نمايند.

 

اداره كل امورآموزشي دانشگاه      

96/7/17              

 

 

   

 

اطلاعيه بسيارمهم

 

بدينوسيله به اطلاع مي رساند باتوجه به درخواست دانشجويان و موافقت معاونت محترم آموزشي دانشگاه  سايت انتخاب واحد براي

آخرين بارازتاريخ 96/7/12 لغايت پايان روز جمعه 96/7/14 ساعت 24 فعال ميگردد. لذا آندسته از دانشجوياني كه انتخاب واحد

ننموده اند نسبت به انتخاب واحد وچاپ نهاي اقدام نمايند.درغير اينصورت برابر مقررات آموزشي رفتار خواهد شد .

                                                                   اداره كل امورآموزشي دانشگاه

به نام خدا

 

قابل توجه دانشجويان محترم ورودي سال 96

 

بدين وسيله زمان انتخاب واحد اين دسته از دانشجويان از تاريخ 96/6/25 به اطلاع

خواهد رسيد.

 

اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي

1396/06/13

 

 

زیر مجموعه ها

حاضرين در سايت

ما 55 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم