چهارشنبه, 29 دی 1395

 

*** اطلاعيه بسيار مهم ***

كسب حداقل معدل كل 12 جهت فراغت از تحصيل و اخذ مدرك تحصيلي

الـزامـي مي باشـد .

.

حاضرين در سايت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم