چهارشنبه, 09 فروردين 1396

 

*** اطلاعيه بسيار مهم ***

كسب حداقل معدل كل 12 جهت فراغت از تحصيل و اخذ مدرك تحصيلي

الـزامـي مي باشـد .

.

حاضرين در سايت

ما 28 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم