جمعه, 04 خرداد 1397

بسمه تعالي

با عنايت به درخواست مكرر اساتيد محترم و دانشكده ها ، مهلت ثبت نمرات  نيسمال اول 94 حداكثر تا

ساعت 24 مورخ 94/12/25 تمديد مي گردد. لذا از اساتيد محترم تقاضا مي شود در اسرع وقت نسبت به

ثبت وقطعي نمودن نمرات دروس اقدام نمايند.

                                                                                       اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي

حاضرين در سايت

ما 10 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم