چهارشنبه, 27 تیر 1397

قابل توجه كليه پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت دانشگاه

 

         بدينوسيله به اطلاع مي رساند كليه پذيرفته شدگان تكميل ظرفيت دانشگاه

 

    جهت كسب اطلاع از ثبت نام بايد در روز دوشنبه مورخه 27/07/94 به 

 

   سازمان مركزي 2 ( اداره ثبت نام ) واقع در اماميه 42 مراجعه نمايند .

                                                                                                         

    

                                                                                                        اداره كل آموزش دانشگاه

                                                                                                                       25/07/94

حاضرين در سايت

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم