چهارشنبه, 27 تیر 1397

قابل توجه كليه دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارداني ناپيوسته ورودي 93

 

با توجه به نظر شوراي آموزشي دانشگاه كليه دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارداني ناپيوسته ورودي 93 از گذراندن دروس پيش دانشگاهي معاف مي گردند . بنابراين چنانچه دانشجويان دروس پيش دانشگاهي را در نيمسال اول 94 انتخاب واحد نموده اند بايد هر چه سريعتر نسبت به حذف دروس از طريق حذف و اضافه اقدام نمايند .                                         

                                                                                                                                                                  اداره كل آموزش دانشگاه

                                                                        08/07/94

حاضرين در سايت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم