جمعه, 01 تیر 1397

***قابل توجه كليه دانشجويان***

 

باتوجه به درخواست دانشجويان محترم و موافقت شوراي آموزشي مورخ 96/12/13 براي آخرين بار

فقط آن دسته از دانشجوياني كه تاكنون  موفق به انتخاب واحد يا حذف واضافه  نشده اند ميتوانند از تاريخ

96/12/14 ساعت 8 صبح لغايت 96/12/15 ساعت 24 به سايت دانشگاه مراجعه ونسبت به انتخاب واحد و

حذف واضافه اقدام نمايند.درغيراينصورت مطابق مقررات آموزشي بايد از مرخصي تحصيلي استفاده نمايند.

 

ادره كل امورآموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

1396/12/13

قابل توجه كليه دانشجويان

 

به منظور رفاه حال دانشجويان متقاضي انتخاب واحد يا حذف واضافه، با تمديد زمان

انتخاب واحد و حذف واضافه حداكثر تاساعت 24 روز پنج شنبه مورخ 96/12/10

موافقت گرديد. دانشجوياني كه موفق به انتخاب واحد يا حذف واضافه نشده اند ميتوانند

ازطريق پورتال خود اقدام نمايند.

                                                                      

                                                                        اداره كل امورآموزشي و تحصيلات تكميلي

                                                                   1396/12/09                                                              

زیر مجموعه ها

حاضرين در سايت

ما 8 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم