جمعه, 06 اسفند 1395
مهمترين فعاليتهاى دانشگاه با در نظر گرفتن اهداف آموزشی دانشگاه در معاونت آموزشی صورت می پذيرد .
اين معاونت شامل ادارات زير مى باشد :
· اداره كل آموزش
· اداره تحصيلات تكميلى
· اداره كارگزينى هيات علمى
· معاون آموزشى : آقاى دكتر رضا اشرف زاده
· مدير كل آموزشى : آقاى دكتر سيد احسان رضوي
 
روساى اداره كل آموزش به شرح زير مى باشند :
· معاون مدير كل خدمات آموزش : آقاى دكتر ابراهيم فاضل ولي پور .
· رئيس اداره برنامه ريزي و امتحانات : آقاى علي ابهري .
· رئيس اداره پذيرش و ثبت نام : آقاى حميدرضا هزاره .
· رئيس اداره دبيرخانه و بايگانى : آقاى حميد حيدري

حاضرين در سايت

ما 29 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم