جمعه, 06 اسفند 1395

نام و نام خانوادگي

مسئوليت

عكس

حميدرضا  حيدري

رييس اداره دبيرخانه و بايگانى

Image

حسن شاهى

مسئول بايگانى

Image

عبدالناصر ثنايى سبزوارى

كارشناسي خدمات آموزشى

Image

محمود ثوابى طرقي

متصدي امور دفترى

Image

اسماعيل جمعه بيدختي

بايگان

Image

رضا حامدى باقرآباد

بايگان

Image

عليرضا مشهدى

بايگان

Image

منيره غيور

متصدي امور دفترى

Image

حاضرين در سايت

ما 16 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم