چهارشنبه, 09 فروردين 1396

 

 شرح وظايف اداره ثبت نام

1- ثبت نام دانشجويان جديد الورود .

2- ثبت اطلاعات دانشجويان ميهمان و معرفى از واحدهاي ديگر .

3- تهيه گزارش وضعيت تحصيلى دانشجويان به كميسيون موارد خاص واحد _ منطقه 9 _ سازمان مركزي تهران.

4- ابلاغ نظريه هاي شوراي آموزشى و كميسيون موارد خاص به دانشجويان .

5- صدور فرم 5 (خلاصه وضعيت تحصيلى ) براي دانشجويانى كه دروضعيت اخراجي _ اتمام سقف تحصيلي و ترك تحصيل  .

6- صدور معرفي نامه براى دانشجويانى كه به ساير واحدها معرفى مي شوند .

7- صدور مجوز معرفى به استاد و ترميم معدل پس از تاييد اداره برنامه ريزى و امتحانات .

8- ارسال پرونده هاى دانشجويان انتقالى به واحد ديگر .

9- ثبت اطلاعات ، تشكيل و درخواست پرونده دانشجويان انتقالى از واحدهاى ديگر .

10- ابلاغ كسرى مدارك ثبت نام به دانشجويان .

11- ابلاغ به دانشجويان غايب و غايب راكد جهت مشخص نمودن وضعيت تحصيلى .

12- انجام تمامي كارهاي دانشجويان  ديگر واحدها كه بصورت تفاهمي مي باشد.

13- استعلام از حوزه نظام وظيفه در مورد ادامه تحصيل مشمولين.

14- مكاتبه با سازمان مركزى در صورت تاييد شوراي آموزشى در مورد ادامه تحصيل.

15- درخواست تاييديه تحصيلي دوره قبلي براي دانشجويان مقطع كارشناسي ناپيوسته و ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي .

16- ارسال ليست متاخرين ثبت نام

17- ثبت مرخصي تحصيلى دانشجويان پس از طى مراحل و تكميل فرم مرخصى توسط دانشجويان و تاييد توسط مراجع ذيصلاح

18- صدور مجوز دفاع دانشجويان كارشناسى ارشد و دكترا پس از تاييد اداره برنامه ريزى و امتحانات .

 


 


 

حاضرين در سايت

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم