یکشنبه, 19 مرداد 1399

  بدينوسيله به اطلاع كليه دانشجويان محترم مي رساند

 كه انتخاب واحد نيمسال دوم 97/98 تا روز دوشنبه مورخ 1397/11/15ساعت 24 تمديد شده است . لذا از دانشجويان محترم تقاضا

مي شود نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمايند.

 

                                                                                       اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي

                                                                                        1397/11/13

حاضرين در سايت

ما 80 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم