یکشنبه, 19 مرداد 1399


دانشجوياني كه به نتيجه اعلام شده آزمون جامع خود معترض مي باشند

 

مي توانند شخصاً حداكثر تا تاريخ 9/11/97 به دفتر مدير كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي واقع دراماميه 42 سازمان مركزي شماره 2 مراجعه و درخواست كتبي اعتراض خود را ارائه نمايند .

 

(تاكيد مي گردد حضور شخص دانشجو براي ارائه نامه درخواست رسيدگي مجدد اوراق امتحاني الزامي است)

 

 

 

                                                                                                                                                اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي

                                                                                                                                                                              1397/11/01

حاضرين در سايت

ما 55 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم