یکشنبه, 19 مرداد 1399

بدينوسيله با اطلاع مي رساند كارت ورود به جلسه آزمون جامع در روزهاي 97/10/10 و 97/10/11 در سازمان مركزي  شماره 2 واقع در قاسم آباد

 اماميه 42 توزيع مي گردد  بطوريكه كارت دانشجويان رشته هايي كه درتاريخ 97/10/11  آزمون دارند در تاريخ  97/10/10 و رشته هايي كه آزمون آنها در تاريخ 97/10/12 برگزار مي گردد  درتاريخ  97/10/11  نوزيع مي گردد و لازم است داوطلبان با دردست داشتن يك قطعه عكس و كارت ملي وكارت دانشجويي به محل توزيع كارت مراجعه نمايند.           

حاضرين در سايت

ما 44 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم