پنج شنبه, 23 مرداد 1399

بدين وسيله برنامه برگزاري آزمون جامع نيمسال اول 97/98 استان خراسان رضوي بشرح ذيل اعلام مي گردد:

 

آزمون كتبي : روزهاي سه شنبه 97/10/11 و چهارشنبه 97/10/12

آزمون شفاهي : روزهاي چهارشنبه97/10/12   و پنج شنبه 97/10/13

تاريخ توزيع كارت ورود به جلسه : دوشنبه 97/10/10 از ساعت 8 الي 16

محل توزيع كارت : اماميه 42 - سازمان مركزي شماره 2 – اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي

محل برگزاري آزمون متعاقباً اطلاع رساني مي گردد.

 

توضيح اينكه : آزمون شفاهي دانشجوياني كه آزمون كتبي ايشان در تاريخ 97/10/11 باشد درتاريخ 97/10/12 خواهد بود و آزمون شفاهي دانشجوياني كه آزمون كتبي آنان 97/10/12 باشد درتاريخ 97/10/13 برگزار خواهد شد .

    

حاضرين در سايت

ما 15 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم