پنج شنبه, 23 مرداد 1399

          

بدينوسيله  با طلاع مي رساند چنانچه دانشجوي ورودي سال 97 تاكنون حذف واضافه انجام نداده است

به منظورمساعدت وهمكاري با دانشجويان ، فقط فردا 97/7/24 از ساعت 8 صبح الي 12 شب 

دانشجويان ورودي سال 97 مي توانند نسبت به حذف واضافه اقدام نمائيند. بديهي است از پذيرش

تقاضاي حذف واضافه بعداز تاريخ مذكورمعذوريم وپاسخي داده نخواهد شد. ضمنا دانشجوياني كه

فعلا حذف واضافه نموده اند مجاز به حذف واضافه مجدد نمي باشند.

 

                                                             اداره كل امورآموزشي وتحصيلات تكميلي

                                                              97/7/23  

 

حاضرين در سايت

ما 39 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم