پنج شنبه, 23 مرداد 1399

       

(پزشكي - علوم آزمايشگاهي -پرستاري - مامايي - اتاق عمل - هوشبري)

      بدينوسيله به اطلاع آندسته از داوطلباني كه از طريق پيامك به ايشان اعلام شده جهت تكميل فرم 15

             (فرم اعلام آمادگي براي ثبت نام ) به واحدهاي دانشگاهي مراجعه نمايند مي رساند

 

، جهت دريافت

 

              فرم مذكوروتكميل آن روزهاي پنج شنبه مورخ 1397/7/12 و جمعه مورخ 1397/7/13 ازساعت

            8 صبح لغايت 8 شب به محل ثبت نام واقع در قاسم آباد - بلوار اماميه خيابان استاد يوسفي مجتمع آموزشي

             دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايند. بديهي است طي روز شنبه مورخ 1397/7/14 از طريق تماس

             تلفني ، به قبولشدگان نهايي اطلاع رساني خواهد شد تا روز يك شنبه مورخ 1397/7/15 به اداره

              ثبت نام دانشگاه واقع در قاسم آباد - اماميه 42 سازمان مركزي شماره 2 مراجعه نمايند.

 

 

                                                                      اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

 

حاضرين در سايت

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم