سه شنبه, 03 خرداد 1401
 عنوان  تاريخ صدور  فايل
 فرم درخواست شركت درجلسه پيش دفاع دانشجويان دكتري دانشگاه آزاد  مشهد  - PDF
 متمم بخشنامه برگزاري جلسات پيش دفاع متمركز دكتري تخصصي  1399/11/14 PDF
 شرايط دفاع وفارغ التحصيلي براي دانشجويان دكتري كه پيش از تاريخ 99/10/15 دفاع ميكنند و ورودي 96 به بعد هستند  - PDF
 شرايط دفاع وفارغ التحصيلي براي دانشجويان دكتري كه پيش از تاريخ 99/10/15 دفاع ميكنند و ورودي قبل از 96  - PDF
 چگونگي ارزيابي پايان نامه هاي دكتري تخصصي با درنطر گرفتن امتيازهاي تضويقي براي دستاوردهاي پژوهشي  1392/10/22 PDF
فرايند مربوط به پيش دفاع - PDF
مراحل دفاع براي دانشجوياني كه طبق بند 2 بخشنامه  متمم 30/58072 شرايط دفاع را دارند - PDF
 فرم معافيت از پرداخت شهريه تمديد رساله دكتري پس از پيش دفاع متمركز  - PDF
دستورالعمل برگزاري جلسات پيش دفاع دانشجويان دكتري تخصصي - PDF
چك ليست مدارك لازم جهت دفاع دانشجويان دكتري - PDF
 فرم معافيت از پرداخت شهريه تمديد رساله دكتري مخصوص دانشجوياني كه 5 ترم از ثبت نمره امتحان جامع شان گذشته  - PDF
فرم درخواست مجوز دفاع از رساله دكتري - PDF
فرم درخواست مجوز دفاع از رساله دكتري - WORD
 فرم درخواست شرکت در پیش دفاع متمرکز دانشگاه آزاداسلامی مشهد - PDF
 فرم درخواست شرکت در پیش دفاع متمرکز دانشگاه آزاداسلامی مشهد - WORD
فرم درخواست فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری - PDF
فرم درخواست فارغ التحصیلی دانشجویان دکتری - WORD

حاضرين در سايت

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم